Fasader och socklar

Behandling av mineraliska ytor

Färgens främsta uppgift är att ge fastigheten ett skydd mot väderpåverkan, dessutom får man önskat utseende på ytan. Fasaden utsätts för sol, regn, snö och vind, vilket med tiden bryter ner och skadar ytan och till slut även byggnadens konstruktion. 

Beroende på objektets skick väljs vilket förarbete som görs, samt vilka produkter som används. Om det gäller ommålning så kan tvättning av ytan räcka, i annat fall blästras ytan. I samband med målning av betongfasader ser vi även över elementfogarnas skick, och vid behov förnyas dessa.Vi utför behandling av:

  • Betong
  • Lättbetong
  • Put
  • Tegelytor
  • Fibercement